Zurück zur Hauptseite    Kultur und Alltag        zuruck      назад, к главной странице

Любое воспроизведение опубликованных или анонсируемых здесь материалов  - только по  разрешению авторов сайта.

Будь-яке відтворення опублікованих або анонсованих тут матеріалів - тільки за дозволом авторів сайту.

Jegliche Wiedergabe der hier veröffentlichten oder angekündigten Materialien ist nur mit Genehmigung des Site-Autors gestattet.


Володимир Чернов / Владимир Чернов / Volodymyr  Chernov

Пам'ятник українським військовополоненим Першої світової війни
на міському кладовищі Раштата, Німеччина.
Актуальний стан пам'ятника. 

   
Памятник украинским военнопленных первой мировой войны
 на городском кладбище Раштатта, Германия.
Актуальное состояние памятника.
ua

Denkmal für Ukrainische Kriegsgefangene des ersten Weltkriegs
auf dem Stadtfriedhof von Rastatt, Deutschland.

 
 3
Скульптури пам'ятника та їх стан.
 


                   Як видно з вже наведеної фотографії, скульптурна група пам'ятника складається з чотирьох фігур. Це центральна група - мати і дитина і дві фігури воїнів, що їх охороняють.


ehrenmal


                            Одна з дивовижних сторін цього пам'ятника та, що створений на замовлення військових, які перебували у полоні, він тим не менш має своїми головними героями не військових, які несуть виключно охоронну функцію в ньому, а матір і дитину, життя яких вони охороняють. Це не військові, що  ціляться в потенційного ворога або валять його на землю. Навпаки це ті, що охороняють спокій, що стоять на сторожі, військові, що займають оборонну позицію. Головне для них те, що вони охороняють. Їх роль має сенс тільки при необхідності захисту існування матері і дитини.

                            Михайло Паращук, автор цього пам'ятника, застосував цікавий прийом сомаштабірованія фігур цього пам'ятника, що несе не відразу розпізнаване "образне навантаження" і вирішає проблему акцентування центральної групи без втрат значущості фігур воїнів по її сторонах.

                            Якщо уявити фантастичну ситуацію, що уклінна мати встає, то в цьому випадку вона виявиться помітно вище воїнів, що її
охороняють... можливо її голова упреться в поверхню ніші, в якій вона зараз знаходиться, хоча не виключено, що ця ніша виявиться занадто мала, для того, щоб їй встати в ріст. Тоді воїни станут зрістом у підлітків, тобто дітей, для яких турбота матері все ще необхідна.

                            Але у скульптур тієї епохи подібні фантастичні трансформації були неможливі і навряд чи у величезної більшості глядачів, які познайомилися з пам'ятником, виникне ідея таким чином зіставляти розміри фігур. Навпаки при погляді на пам'ятник у нього не виникне уявлення, що фігури воїнів і матері виконані в різному масштабі і мають різний зріст.

                           Паращук досягає цього ефекту двома шляхами. Перший в якійсь мірі загальновідомий. Фігури рознесені в просторі і виділені окремими архітектурними засобами. Ніша для фігури матері з дитиною в окремому центральному блоці.
Постаменти для воїнів окремі, вони виходять з площини крил пам'ятника. Це ускладнює порівняння масштабів фігур, або геть його виключає.  

                            Другий шлях це масштабування фігур самих воїнів. Обидві фігури приземкуваті і цієї приземкуватістю створюють ефект масивності. Голови, обличчя воїнів менше обличчя матері, але масивні головні убори роблять їх сомасштабнимі голові фігури матері .

                            Повертаючись же до посилки відразу нерозпізнаваємого "образного навантаження", потрібно сказати, що вона має в певному сенсі адресний "німецький" характер, так як приземкувата фігура гнома з великою головою і шапкою це більшою мірою атрибут германо-скандинавського фольклору. Також приземистість фігур воїнів віддалено споріднена приземистості гномів. Зрозуміло немає ніяких формальних атрибутів (одяг і т.п.), які б хоча б відсторонено натякали на таке "образне навантаження". Голови гномів і їх тіла "карликоподібні" і гіпертрофовані, чого абсолютно не можна сказати про щільні постаті українських воїнів. Ця "позитивна гномність" впливає на глядача неусвідомлено за рахунок цієї спорідненої приземистості, кремезності і великих головних уборів воїнів. Так чи інакше, але з тією роллю, яку грає образ гнома в сучасній масовій культурі це нерозпізнаване "образне навантаження" отримує додаткове підживлення.
ehrenmal mutter kind///
                         

                           Перша асоціація, яка з'являється при погляді на центральну скульптурну групу, думаю, у переважної кількості тих, що її бачили - це "мадонна з немовлям". І це дійсно вірно. На цю первинну, основну асоціацію можуть накладатися інші, що поглиблюють і структурують цей образ. Світлини нижче голови Венери Мілоської з Лувру одна з можливих гілок цього асоціативного ряду. Вони наведені  як  додатковий матеріал для візуального порівняння трактування Паращуком голови "української Мадонни".gre                        Неокласицизм, стилістика якого притаманна роботам Михайло Паращука тут, у трактуванні голови, виявився носієм ще одного асоціативного зв'язку - зв'язку з уявленнями про античність, зв'язку з моментами початку відліку європейського часу.

                        Як і голова Венери, голова матері в скульптурі Паращука має прямі, узагальнені риси обличчя, рисунок лівого ока (правого ока для спостерігача) майже цитата трактування очей Венери і скульптур близького їй часу. Важливо тут те, що предметом такого методу узагальнення є етнічний тип українки. Саме ступінь і прийоми узагальнення зближують образ матері з її античним "прототипом". Історично "античнізація", надання образам античних атрибутів або зовнішніх особливостей, властивих античним персонажам це стійкий прийом, що зустрічається в культурі Європи з 13-14 століть. Прикладом може служити мальовничий портрет Наполеона в одязі імператора пензля Франсуа Жерара 1805 року, де його індивідуальні риси "античнізовані" і багато інших. На фото нижче фрагмент цього портрета з однією з численних копій.

Джерело  :https://goodlec.com/%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF/


наполеон


                                
У ракурсі, що на фотографії нижче "античність" трактування ока, носа, губ, підборіддя, всього обличчя української матері добре видна.


muter

                           У контексті сказаного, особливо цікаво порівняння зачісок Венери Мілоської і української матері.


muter                                                
                        Як і у Венери Мілоської в української матері волосся розділене проділом посередині. Як і у Венери Мілоської дві великі хвилі волосся огинають голову від чола до потилиці, кілька при цьому прикриваючи вуха, і збираються на потилиці в вузол.

                        Відмінності в тому, що у Венери хвилясте волосся, а в української матері пряме волосся. Та, що відповідає одній з українських традицій, волосся, що розділене вгорі голови проділом, відокремлене від великої хвилі волосся нижче плетеними косами. Цей вінок з волосся за характером огинання і своєю формою характерний саме для України. "Грецькі коси", що зустрічаються в інших античних скульптурах мають інший, як правило менш щільний характер плетіння.

                        Чи не хотів автор створити образ української праматері-богині у своєму скульптурному посланні? Чи могло це дійсно бути його метою? Або це була тільки інтуїтивна знахідка, що розвивала його намір поглянути в минуле України, що також добре прочитується  по фігурах воїнів поруч ?...                                   Зараз традиційним знаком маніфестуючим приналежність до українського етносу чи України є вишиванка. Чи її маніфістуюча властивість було також сильно виражена в 10-і роки минулого століття, до яких відноситься створення пам'ятника, питання до фахівців з історії костюма і істориков.

                        Фотографії того часу, чи то на них зображені жителі міст , чи то сільської місцевості пропонують безліч варіантів, але самі по собі не відповідають на це питання. Не можна, наприклад, виявити вишиванку у персонажів рєпінських запорожців, написаних наприкінці 19 століття. Важко підозрювати Іллю Юхимовича в необізнаності що до того, як саме одягалися запорожці. Відомо яка робота була ним проведена з метою вивчення матеріальної культури того часу для створення аутентичної картини.  

                       На двох світлинах нижче, що відносно добре знайомі широкому колу і часто наводяться, можна бачити українську блузу, сорочку в "парадній" ситуації і в ситуації не явно "парадній". На першій сфотографовані Оксана Старицька, Леся Українка та Ольга Косач. Фото датується 1896 роком. Оксана Старицька та Леся Українка в блузах з вишивкою. Ольга Косач в блузі, де вишивка не видно, або її легкий малюнок не прочитується камерою (наскільки останнє ймовірно складно сказати).


1896                      На фрагменті фотографії української жінки фотографа Сергія Михайловича Прокудіна-Горського вишиванки на блузі не видно. Фото доступне в дигіталізованому вигляді на сайті бібліотеки Конгресу США, воно зробленої ним між 1905 і 1915 роками. Фотографію можна віднести до "напів-парадних", з точки зору характеру представленого на ній одягу. Одяг на ній не є повсякденним, але і не одягом "з особливої нагоди". (Фото мною дещо відредаговано в порівнянні з оригінальним дигітальним зображенням в сторону посилення деталізації.)


 

укр

                                       

                           Ці дві фотографії вище свого роду варіант пояснення чому вишивка, як елемент не з'являється на блузі Українки-матері. Причин може бути насправді кілька. Перша з них - сама складність вибору певного малюнка вишивки для скульптури, що уособлює пра-матір українців. Адже малюнок вишивки регіонально (та й всередині самих регіонів) в Україні помітно різниться. Друга - складність відтворення вишивки на камені, що має занадто грубозернисту фактуру для цього. Третя, яка можливо і є найвірогіднішою, бажання скульптора зобразити матір в повсякденній обстановці, в прообразі будинку (прообраз будинку - ніша в якій знаходиться скульптурна група мати і син). В інтимній домашній обстановці, яка виключає особливу парадність і святковість, яку могла б привнести з собою блуза, прикрашена вишивкою. Тому блуза з'являється без вишивки, яка втім, в поєднанні з іншими святковими складовими костюма (як на фото з Оксаною Старицькою, Лесею Українкою, і Ольгою Косач) може служити елементом святкового оздоблення.


                      У ситуації мати - син відсутність парадності підкреслює їх близькість.


мати                      Так чи інакше, але очікування побачити українську богиню-праматір (якщо це припущення вірне) одягненою у вишиванку не виправдовується. На фото вище з дещо перебільшеним перспективним скороченням добре видно блузу, в яку вона одягнена. Стан скульптури не є ідеальним (про це також нижче), але поверхня з добре вираженими одежними складками  збереглася проте досить для того , щоб стверджувати, що вишиванки там не було, тобто не виявляється ніяких слідів, які б вказували , що вона з плином часу була втрачена.  мати                            Форма зачіски краще опрацьована і збереглася з лівого боку, там  коса
виходить з вузла. З правого боку ця частина виходу коси з вузла зазнала більш помітні втрати. Власне ця частина обличчя з лівого боку менш звернена до глядачів, ніж її права сторона. Вона опрацьована в меншій мірі і, можливо, виконана під керівництвом М. Паращука його учнями. Це стосується і очей, і губ, і крила носа, і в цілому всій площині цієї половини обличчя, виключаючи зачіску.

                         На фото добре проглядаються сажа-пилові забруднення і плями біогенного походження, що вразили камінь і сліди спроб ліквідувати ці поразки, можливо зроблену непрофесійними реставраторами. Ці забруднення безумовно є стійкими. Сліди непрофесійної реставрації  видни
повсюдно і в інших частинах пам'ятника, на практично всій його поверхні. Ці реставраційні заходи зберегли нам загальний вигляд пам'ятника. Але ці заповнення на жаль відрізняються фактурою, кольором, тоном. Іноді вони дещо втратили свою форму "просівши". Наскільки точно в окремих місцях вони відтворюють втрачені фрагменти іноді судити складно. Деякі відновлені деталі викликають сумніви. Імовірно ці реставраційні заходи були зроблені самостійно членами української громади Раштата, або містом. 

                           Ось кілька фотографій тонально і фактурно відмінних поповнень. Зображені на фото поповнення знаходяться в центральній частині пам'ятника, навколо скульптурної групи матері і дитини. Подібні поповнення можна знайти і в інших частинах пам'ятника.


памятникпамятник
denkmal
                          Спроби усунути забруднення видно і на інших участках фігури матері (чотири фотографії нижче) і на фігурі дитини в поглибленнях.


загрязненияфрагментфрагмент
kind


                           ... Про скульптурну групу матері і дитини.

                           Образ дитини, що довірливо поклав свою руку в материнську, як і сама скульптурна група, багатий можливими асоціаціями. Тут він і символ відродження України і символ надій на її майбутнє. Він охороняється не тільки ласкавим дотиком руки матері, а й своїм становищем біля неї, скульптурами воїнів в деякому віддаленні від нього. Серед  інтерпретацій, що
зустрічаються є одна, яка визначає фігури воїнів як фігури  батька і сина. У цьому випадку можна говорити про пам'ятник в цілому як символ, що відображає спадкоємність поколінь, уявлення про спорідненість. Образ матері, який сприймається як Мадонна, визначає і якості божественності самої дитини, дбайливо посадженого автором пам'ятника на тканину. Вкрай красномовна деталь. Інтерпретація обличчя дитини Паращуком також тяжіє до античних зразків з класичними дитячими пропорціями.

                            Напис на пам'ятнику DAS UKRAINISCHE EHRENMAL знаходиться в безпосередній близькості до дитини.ребёнок                           Фігура матері з дитиною розміщена в центральній, виступаючой і піднесеній частині пам'ятника. По боках від ніші, в якой знаходиться ця центральна група, між другим і третім рядом каменів над над цоколем з площини стіни виходять два металевих кріплення для вінків. На жаль патьоки, що утворилися нижче них і спроби їх локально ліквідувати помітні на поверхні каменів (три  наступних знімка
нижче).


группапотёки
потёки


                      Пам'ятник відвідується, і як свідчення цих відвідувань співвітчизників, в руці української Мадонни, на яку довірливо поклала свою руку дитина, під час наших відвідин ми бачили невеликий букет квітів, а біля нижньої межі скульптурної групи - лампаду. Судячи з нечисленних фотографій пам'ятника, що зустрічаються в мережі, можна стверджувати, що таке декорування центральної фігури повторюється час від часу. Це, на жаль, також означає що спеціально передбачені автором для декорування пам'ятника кріплення не використовуються, а декорується сама скульптура. Повторювана акція, зроблена безумовно від серця, разом з тим, кілька знімає вплив самої скульптури, перекриваючи її значимий фрагмент - довірче положення руки немовляти в руку матері.

                     На фото нижче ця  форма декорування, що на ньому зображена,
прижилася. В правому нижньому кутку видно сліди лампадного масла (?), ще нижче, біля підніжжя пам'ятника вінок від міста Раштат, такий же як біля пам'ятника німецьким солдатам, про який інформувалося вище.


декорирование памятника


                            Перш, ніж звернутися до скульптур воїнів, ще раз поглянемо на пам'ятник. Фігури воїнів охороняють спокій матері і дитини, "української Мадонни", перебуваючи зліва і праворуч від неї. Зліва, якщо слідувати згаданої версії, фігура батька, праворуч фігура сина. Обидва озброєні і їх погляди спрямовані прямо, на відміну від погляду матері, спрямованого трохи вниз, в область, що оточує дитину і вище неї. Погляд дитини також звернений прямо.


весь памятник

                  У фігурах воїнів можна побачити багато спільного. Тип одягу   як і тип зброї, якою вони озброєні
близьки (тут присутня і близькість до скульптури воїна вецлярівського пам'ятника). Однакові і головні убори, чоботи, шаровари. Форми кожухів-каптанів незначно різняться. Різниться спосіб тримання рушниці. Воїн зліва тримає рушницю обома руками, спираючись на неї більш, ніж воїн з правого боку, що тримає його тільки правою рукою, ліва при цьому вільно йде уздовж тулуба. Тут у воїна зліва більше схожості з воїном вецлярівського пам'ятника, який також тримає рушницю обома руками.

                 Нижче фотографія фігури воїна  вецларівського пам'ятника разом з зображенням того типа українського костюма, на який орієнтувався м.Паращук при створенні пам'ятника.


вецларовский памятник

                       Фото взято з мого проекту з комплексного відновлення та реставрації в Ветцлярі (Німеччина) вецлярівскої частини меморіального ансамблю - поховального комплексу Раштат-Вецляр пам'яті померлих українських військовополонених в час Першої світової війни і після неї, як меморіального комплексу.
  


                             Так виглядає фігура "воїна-батька", що розташована в лівому крилі пам'ятника. Вона одна з найцікавіших робіт М.Паращука. Як і в цілому пам'ятник вона має втрати, поповнення. Вони ясно прочитуються і з відносно далекої відстані.


укр л


                                                Перше, що помічається, це більш світлі доповнення затвора рушниці, приклада і інший тип фактури каменю на великій ділянці внизу каптана і шаровар, відмінний від помітно постраждалої від корозії поверхні на інших участках скульптури.
ukr eherdenkmal


                            При подальшому наближенні видно, що заповнення є на чоботі та інших частинах рушниці, а на частинах каптана і шаровар знаходяться найбільш значні за розмірами заповнення.ukr eherdenkmal


                            Корозія вразила частини пам'ятника нерівномірно. У місцях, де вода стікала великими струменями (також і з даху пам'ятника, встановленого пізніше) ці ураження більше. Дуже нерівномірно постраждала обличчя. Дуже сильно бічні площини, нижня частина вусів, кінчик носу.ukr eherdenkmal


                             Ліва сторона сторона цієї фігури також має доповнення каптана, що значно відрізняються по тону   і стійкі саже-пилові забруднення і плями біогенного походження. На фотографіях нижче нижче видно деталі фігури і її ураження.ukr eherdenkmalukr eherdenkmal                            Опрацювання рук втрачається з причини сильних втрат. Фрагментарно вони також вражені саже-пиловими забрудненнями.


ukr eherdenkmal

ukr eherdenkmal


ukr eherdenkmal


                             Наскільки наведені на фотографіях заповнення відповідають оригінальній пластиці зробити висновок складно.


ukr eherdenkmal
ukr eherdenkmal
                               Саже-пилові забруднення і плями біогенного походження присутні і на фігурі "воїна-сина", але значних заповнень на ній менше, тобто в цьому сенсі стан її збереження знаходиться десь між найбільш сильно постраждалою фігурою "воїна-батька" і скульптурною групою української мадонни.

                               Вигляд молодого воїна створює більш парадне враження, ніж образ літнього воїна, можливо за рахунок дещо меншої приосадкуватості і не настільки масивних рук.

                               На фотографіях нижче ця фігура зафіксована крупно, в різних ракурсах і деталях.ukr eherdenkmal

ukr eherdenkmal

ukr eherdenkmal


ukr eherdenkmal

ukr eherdenkmal

                             Як і у випадку з фігурою літнього воїна корозія вразила частини фігури нерівномірно. У місцях, де вода стікала великими струменями ці ураження більші. Тут також дуже нерівномірно постраждало обличчя. Бічні площини постраждали більшою мірою. Уражена  фасова область із заходом в частину очей. Постраждав кінчик носа. Також присутні спроби ліквідувати сажі-пилові забруднення і плями біогенного походження, що вразили камінь, здогадно зроблену непрофесійними реставраторами.


ukr eherdenkmal

ukr eherdenkmal


                            Рука, здогадно, відновлена непрофесійними реставраторами, дещо втратила свою первісну форму. Цей висновок можна зробити порівнявши опрацювання її форми з більш складним опрацюванням рук літнього воїна.


ukr eherdenkmalukr eherdenkmal                          Затвор рушниці, як і у випадку з затвором рушниці літнього воїна, був відновлений. Заповнення на шароварах дали усадку.

ukr eherdenkmal

ukr eherdenkmal


Відновлення чобіт також здогадно призвело до часткової втрати первісної форми.


ukr eherdenkmalukr eherdenkmal                           Великий палець правої руки також був непрофесійно реставрован і втратив свою первісну форму, як і кисть руки. Кисть також має стійкі саже-пилові забруднення. На фотографії 2016 року зафіксовано стан цієї фігури до її очищення від цих забруднень. Ними була закрита практично вся поверхня каптана цієї фігури і її витягнута рука.

ukr eherdenkmal


ukr eherdenkmalukr eherdenkmalukr eherdenkmal

                             У небезпечній області опинилося також геральдичне зображення лева, що зазвичай асоціюєтся з символікою західноукраїнських земель. Зараз він ще читається, хвіст, лапи, в якійсь мірі голова, але вкрай неясно. Він зображений на щитовидній блясі пояса фігури воїна.ukr eherdenkmal


                


ukr eherdenkmalУ наступній частині статті аналіз проблематики
виникнення поховального комплексу Раштат-Вецляр...   


               
 
*****
         

Пам'ятник українським військовополоненим Першої світової війни
на міському кладовищі Раштата, Німеччина.
Актуальний стан пам'ятника.


1-2
Вступ . Про пам'ятник в контексті передісторії його створення. Загальний вигляд пам'ятника і його оточення.3
Скульптури пам'ятника та їх стан.


4
Авторство М. Паращука, його підпис на пам'ятнику та її стан.
Аналіз проблематики виникнення поховального комплексу Раштат-Вецляр,
у контексті розгляду пам'ятників в обох містах і внесок М. Паращука
в зміну початкових уявлень
про зміст пам'ятника, створення ним поховального комплексу.
Уявлення військовополонених про призначення пам'ятника.
Поява на пам'ятнику напису-назви  німецькою після 1965 року.
Участь українських військовополонених у безпосередніх роботах по пам'ятнику.5
Вибір матеріалу для пам'ятника в 1917 році.
Розміри пам'ятника і його стилістичні риси.
Необхідність відновлення пам'ятника і можливі форми цього відновлення.
  Перспективи та антиперспективи відновлювальних робіт
з досвіду поверхневої "реставрації" пам'ятника у Вецлярі.


************************************************************************************************

Любое воспроизведение опубликованных или анонсируемых здесь материалов  - только по  разрешению авторов сайта.

Будь-яке відтворення опублікованих або анонсованих тут матеріалів - тільки за дозволом авторів сайту.

Jegliche Wiedergabe der hier veröffentlichten oder angekündigten Materialien ist nur mit Genehmigung des Site-Autors gestattet.


 *******************************************************
Zurück zur Hauptseite    Kultur und Alltag        zuruck      назад, к главной странице
 
*******************************************************


UA           Лінкі-Текст  нижче слідує спочатку  українською, потім російською, потім німецькою.
RU          Линки-Текст ниже  следует сначала     по-украински,   потом по-русски,   потом  по-немецки.
DE  LINKS-Text unten steht auf  Ukrainisch,  Russisch  und Deutsch in dieser Reihenfolge zur Verfügung.

************************************************************************************************

UA

Лінкі 
до публікацій Onlineperiodikum "Kultur und Alltag",   
які близькі до теми статті вище


Володимир Чернов / Volodymyr  Chernov

Кладовище українських військовополонених
першої світової війни
у передмісті Раштата, Нідербюлі. Німеччина..


Прес-реліз GUKEW e.V.
до відкритого листа Володимира Чернова:
"Пам'ятник українським військовополоненим першої світової війни
у Вецлярі, Німеччина.
Перспективи та антиперспективи відновлення пам'ятника.
Конфліктна ситуація і пропозиції щодо виходу з неї."
 

Відкритий лист
Володимира Чернова у магістрат міста Вецляр, Німеччина:
Пам'ятник українським військовополоненим
першої світової війни  у Вецлярі, Німеччина.
 Показ
"Двучасного проекту по комплексному відновленню
та реставрації  у Вецлярі (Німеччина) вецлярівської частини
меморіального ансамблю - поховального комплексу Раштат-Вецляр
пам'яті померлих українських військовополонених  періоду
Першої світової війни і після неї, як меморіального комплексу."
на  загальноєвропейському ярмарку
"Пам'ятник 2018" (Messe DENKMAL 2018) у Ляйпцигу. Концепт  проекту 
"Відновлення та реставрація поховального комплексу
українським військовополоненим
Першої світової війни в Вецлярі
(пам'ятник і кладовище в Бюблінгсхаузен-Вецлярі)
як меморіального комплексу." 2018 року.


План з 12 пунктів
по заходам  з метою комплексного відновлення та реставрації
поховального комплексу українським військовополоненим
Першої світової війни у Вецлярі (пам'ятник і кладовище
в Бюблінгсхаузен-Вецлярі)  як меморіального комплексу
та й розвиток його як музейного об'єкту 2018 року.Посилання на фільм Володимира Чернова
"Чому пам'ятник українським військовополоненим Першої світової війни
повинен бути піднятий і перенесений." (Фільм німецькою)
 
Film  "Warum muss das Ukrainer Denkmal aus
der  Grube aufgehoben und verlegt werden" 
Gedreht von Volodymyr Chernov
 
 https://youtu.be/geoojVebqAk

kod******************************************************************************************************Оскар Барнак фільм 
"Українці в Вецлярі"  1919 року
 
"Ukrainer in Wetzlar"
(c) Deutsches Filminstitut - DIF e.V.    //    JAHR 1919 Film von Oskar Barnack


Володимир Чернов

Відновлення та реставрація похоронного комплексу 
українським військовополоненим  Першої світової війни в Вецлярі
(пам'ятник і кладовище в Бюблінгсхаузен-Вецлярі) 
як меморіального комплексу,
стаття
«Не в забутті, а в світлі»
Збігнєв Мар'ян Рап
ПАМ'ЯТНИК УКРАЇНСЬКОМУ ВОЇНОВІ Володимир Чернов

Відновлення та реставрація поховального комплексу
українським військовополоненим Першої світової війни
в Вецлярі (пам'ятник і кладовище в Бюблінгсхаузен-Вецлярі)
як меморіального комплексу.
 
Підсумкові проектні пропозиції та доповнення 2016 року. 
 

-----------------------

FB група:

Пам'ятник українським військовополоненим, Вецлар: відновлення
Denkmal für die ukrainischen Kriegsgefangenen, Wetzlar: Wiederherstellung

(українською, російською, німецькою)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RU


Линки
к публикациям Onlineperiodikum "Kultur und Alltag",   
которые близки к теме статьи выше


 
Кладбище украинских военнопленных первой мировой войны
 в пригороде Раштатта, Нидербюле. Германия.


Показ
"Двучастного проекта по комплексному восстановлению и реставрации
в Ветцларе  (Германия) вецларовской части мемориального ансамбля - погребального  комплекса  Раштатт-Вецлар памяти  умерших украинских  военнопленных 
периода Первой мировой войны и после неё, как мемориального комплекса." 
на всеевропейской ярмарке "Памятник 2018"
(Messe DENKMAL 2018) в Ляйпциге.


Концепт  проекта 
"Возобновления и реставрация погребального комплекса украинским
военнопленным Первой мировой войны
в Вецларе (памятник и кладбище в Бюблигсхаузен-Вецларе)
как мемориального комплекса."  2018 года.


План из 12 пунктов
по мероприятиям с целью комплексного восстановления и реставрации
погребального комплекса украинским военнопленным  Первой мировой войны в Вецларе (памятник и кладбище в Бюблигсхаузен-Вецларе)  как мемориального комплекса
и развитие его как музейного объекта 2018 года.Ссылка на фильм Владимира Чернова
"Почему памятник украинским военнопленным первой мировой войны
должен быть поднят и перенесён." (по-немецки)
 
Film  "Warum muss das Ukrainer Denkmal aus
der  Grube aufgehoben und verlegt werden" 
Gedreht von Volodymyr Chernov
 
 https://youtu.be/geoojVebqAk

kod******************************************************************************************************Оскар Барнак фильм 
"Украинцы в Вецларе"  1919 года
 
"Ukrainer in Wetzlar"
(c) Deutsches Filminstitut - DIF e.V.    //    JAHR 1919 Film von Oskar Barnack
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


До  2017:


Двучастный проект по комплексному восстановлению
и реставрации в Ветцларе (Германия) вецларовской части мемориального
ансамбля - погребального комплекса  Раштатт-Вецлар
  памяти умерших украинских военнопленных в период первой
мировой войны и после неё, как мемориального комплекса.


Вступление, cтатья "НЕ В ЗАБВЕНИИ, А ВО СВЕТЕ."Сноски / линки на обе части проекта : 2015 года (сначала) и 2016 года (потом):
2015


Владимир Чернов

Проект-исследование "Комплексное восстановление
и реставрация памятника украинским военнопленным
периода первой мировой войны в Ветцларе (Германия)
как мемориального комплекса. Его история и анализ."
 
Теперь этот проект включён в качестве 1-ой части в двучастный проект
по комплексному восстановлению и реставрации в Ветцларе (Германия)
 вецларовской части мемориального ансамбля - погребального комплекса
  Раштатт-Вецлар памяти  умерших украинских военнопленных
в период первой мировой войны и после неё, как мемориального комплекса.


Вступление,     разделы:    1     2     3     4     5     6     7    8


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2016

                  
"Восстановление и реставрация погребального комплекса
украинским военнопленным первой мировой войны в Вецларе
(памятник и кладбище в Бюблингсхаузен-Вецларе) 
как мемориального комплекса.
Итоговые проектные предложения и дополнения 2016 года."


Вступление. Расширение рамок проекта.
1.0, 1.1  :

1.0    Кладбище военнопленных в Бюблингсхаузене (Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen).
 Дополнения 2016 года, текст.

1.1   Кладбище военнопленных в Бюблингсхаузене (Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen). 
Дополнения 2016 года, визуализация.
2.0  : Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
Вступление к обзору предложений 2015 года и дополнениям-предложениям 2016 года.


2.1,  2.2,  2.3  :

2.1   Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Дополнения 2016 года для Ukrainer Denkmal.
Общие замечания.

2.2   Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Дополнения 2016 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложение 1.
Конструкция инфопирамиды.

2.3   Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Дополнения 2016 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложение 2.
Козырьковая защита с "V"- образной конструкцией.


2.4 :  Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Дополнения 2016 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложение 3.
Козырьковая защита с "Х"- образной конструкцией.


2.5 :  Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Дополнения 2016 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложение 4.
Козырьковая защита с консольной конструкцией.

2.6, 3.0, 3.1 :

2.6   Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Дополнения 2016 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложение 5.
Сочетание павильона разработанного в 2015 году с инфопирамидой.

3.0   Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Итоговые проектные предложения 2015 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Общие замечания.

3.1   Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Итоговые проектные предложения 2015 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложение 6.
  Павильон  типа "аквариум".

3.2, 4.0 :

3.2 Ukrainer Denkmal (Памятник военнопленным украинцам).
 Итоговые проектные предложения 2015 года для Ukrainer Denkmal.
Визуализация.  Предложения 7, 8, 9.

4.0 Заключение.

5.0, 6.0, 7.0 :

 Примечания
(5.0), ссылки (6.0), линки к приложениям (7.0).-----------------------


FB группа

Памятник украинским военнопленным, Вецлар: восстановление
   

Denkmal für die ukrainischen Kriegsgefangenen, Wetzlar: Wiederherstellung

(по-украински, русски, на немецком) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINKS


auf deutsch:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vereinsseite GUKEW e.V.


Projekt 2018

Konzept des Projektes
"Wiederherstellung und Restaurierung des Begräbniskomplexes
für ukrainische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in Wetzlar (Ukrainerdenkmal und Kriegsgefangenenfriedhof in Wetzlar-Büblingshausen) als Gedenkstätte." per 2018FB Gruppe: Denkmal für die ukrainischen Kriegsgefangenen, Wetzlar: Wiederherstellung
(auf ukrainisch und russisch)

Der vorliegende “12 Punkte-Plan” fasst die Ergebnisse der Entwicklung dieses Projektes
bis 2018 zusammen und stellt die weiteren möglichen Entwicklungen und Veränderungen dar. 
Zusätzliche Kommentaren und Illustrationen zu diesen Punkten.


Film  "Warum muss das Ukrainer Denkmal aus
der  Grube aufgehoben und verlegt werden" 

Gedreht von Volodymyr Chernov
 
 https://youtu.be/geoojVebqAk

kod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ukrainer in Wetzlar"
(c) Deutsches Filminstitut - DIF e.V.    //    JAHR 1919 Film von Oskar Barnack------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ab  2017


Volodymyr Chernov
   
Wichtigste resultierende Bilder 2015-2018.
Kriegsgefangenenfriedhof  in Wetzlar-Büblingshausen:
"Neue" Gestaltung 2018,  Grafische Visualisierung.
De-Anonymisierung und Re-Identifikation.Volodymyr Chernov
Fotoreview


Zbigniew Marian Rap
POMNIK   UKRAIŃSKIEGO  ŻOŁNIERZAVolodymyr Chernov
Kurze Geschichte des ukrainischen Kriegsgefangenen
 des Ersten Weltkriegs Iwan Gregoriwitsch Sagrudny
und seiner Nachkommen in Wetzlar.Volodymyr Chernov

Wiederherstellung und Restaurierung  des Begräbniskomplexes 
für ukrainische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in Wetzlar
(Ukrainerdenkmal und Kriegsgefangenenfriedhof in Wetzlar-Büblingshausen)
als Gedenkstätte

Konzept

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vor  2017


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volodymyr Chernov

Zweiteiligen Projekt der komplexen Wiederherstellung und Restaurierung
des Wetzlarer Teils des Gedenk- und Begräbniskomplexes
für die verstorbenen ukrainischen Kriegsgefangenen
des Ersten Weltkriegs Rastatt-WetzlarEinführung, Artikel „NICHT AUSGELÖSCHT, SONDERN IM LICHT.“Links zu beiden Projektteilen:  2015 (am Anfang) und 2016 (danach):


Volodymyr Chernov

Forschungs- und Restaurationsprojekt
"Ganzheitliche Wiederherstellung und Restaurierung des Denkmals
für die ukrainischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs in Wetzlar, Deutschland,
 als Gedenkstätte. Geschichte und Analyse des Denkmals"Inhalt des Projekts


 Einleitung zur Veröffentlichung des Projekts auf Deutsch

Einleitung 

Kapitel:    1     2     3     4     5     6     7     8
 
 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------


Volodymyr Chernov
       
"Wiederherstellung und Restaurierung des Begräbniskomplexes
für ukrainische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in Wetzlar
(Ukrainerdenkmal und  Kriegsgefangenenfriedhof
in Wetzlar-Büblingshausen) als Gedenkstätte.
Die Ergebnisvorschläge und Vervollständigungen
zu dem Projekt aus dem Jahr 2016."Einführung
Die Erweiterung der Projektrahmen
1.0    Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen. Ergänzung 2016. Text.
1.1 Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen.  Ergänzungen vom 2016. Visualisierung.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      

 

Zurück zur Hauptseite    Kultur und Alltag        zuruck      назад, к главной странице