Zurück zur Hauptseite    Kultur und Alltag        zuruck      назад, к главной странице


Володимир Чернов


Відновлення та реставрація поховального комплексу українським військовополоненим Першої світової війни в Вецлярі (пам'ятник і кладовище в Бюблінгсхаузен-Вецлярі) як меморіального комплексу. Підсумкові проектні пропозиції та доповнення 2016 року.


 Переклад з російської : Ліана Борецька /Liana Boretska/. 

Вступ
 

                  В нинішньому продовженні-розвитку Проекту-дослідження "Комплексне відновлення і реставрація пам'ятника українським військовополоненим періоду першої світової війни в Вецлярі (Німеччина) як меморіального комплексу. Його історія та аналіз." від 2015 року, який іменується "Відновлення та реставрація поховального комплексу українським військовополоненим Першої світової війни в Вецлярі (пам'ятник і кладовище в Бюблінгсхаузен-Вецлярі) як меморіального комплексу. Підсумкові проектні пропозиції та доповнення 2016 року." містяться нові пропозиції та перенесені з результатом проектні пропозиції з проекту 2015 року.

                 Проектні пропозиції 2015 року на рахунок пам'ятника, отримали в цьому проекті порядкові номери, наступні за пропозиціями 2016 року. У проекті 2016 року збережена і продовжена нумерація зображень з частини проекту, зробленої в 2015 році. Для зручності пошуку додаткової інформації, зміст обох частин 2015 і 2016 років тепер об'єднані в один блок. У заголовку збережений традиційний правопис міста українською початку 20-го століття Вецляр, зараз зустрічаються також наступні варіанти правопису: Ветцлар, Вецлар.


***
                      Після публікації в першій половині 2015 року спочатку на російській, а потім на німецькій мовах , мого проекту –дослідження  " Комплексне відновлення і реставрація пам'ятника українським військовополоненим періоду Першої світової війни в Вецлярі (Німеччина) як меморіального комплексу. Його історія та аналіз."     /посилання 1/,а також подальшого призупинення виконання варіанту реставрації, безпосередньо пов'язаного з результатами цього дослідження  /примітка  1/, все, що було пов'язано з ходом просування проекту, можна було знайти на спеціально присвяченій проекту сторінці в Фейсбук  /посилання 2/.  В ході обговорення  в цій мережі та  інші форми інформаційного обміну, сформувалася необхідність внести доповнення до проекту і деякі умови в порядок його майбутньої реалізації (також і в зв'язку з отриманим експертним висновком 2015 року) і представити його результати в більш стислій формі, які використовують інформацію, що міститься в розробках 2015 року як більш детальне джерело, з метою висунути на перший план завдання по втіленню проекту. Дослідження, пов'язані з вивченням стану та подальшим віртуальним відновленням початкового вигляду пам'ятника, на яких ґрунтуються ці завдання, не наводяться в цих додатках, спрямованих на реалізацію переважно меморіального змісту проекту. З дослідження, пов'язаного з вивченням стану та подальшим віртуальним відновленням первісного (початкового) вигляду пам'ятника, можна познайомитися безпосередньо в 3,4,5 і частково 6 розділах проекту 2015 року.Четвертий(4) розділ особливо важливий для детального етапу реставрації ‒  він крім іншого, містить і опис деяких конкретних втрат і проблем.

                               "Головна мова" нинішніх доповнень ‒ графічна візуалізація пропозицій за поховальним  комплексом в Вецлярі. Представлені варіанти візуалізації похоронного комплексу можуть скласти основу для детального проекту меморіального комплексу.
Розширення рамок проекту

                          Історія, пов'язана зі створенням в Німеччині 3-х таборів для військовополонених російських підданих українського походження відома  /примітка 2/,   як і те, що Вецляр був в ці роки "інтелектуальною столицею" цієї спільноти привілейованих військовополонених. Менш відомо те, що українська пам'ятка в Вецлярі, поряд з кладовищем військовополонених в Бюблігсхаузені, є "ветцлярівською частиною" похоронного комплексу, що складається з двох частин, друга частина якого знаходиться в Раштатті  /
посилання 3, примітка 3/. /. Кладовище військовополонених в Бюблінгсхаузені-Вецляр (Büblingshausen) і Український пам'ятник (Ukrainer Denkmal) є в свою чергу єдиним похоронним комплексом в Вецлярі, де власне кладовище і пам'ятник знаходяться на значній відстані один від одного, що обумовлено історією їх створення і бажанням бачити цей пам'ятник саме в Вецлярі. Пам'ятник "актуалізує" цю історію військовополонених та їх загиблих товаришів біля східної стіни Старого кладовища (Alter Friedhof) на Франкфуртерштрассі у Вецлярі. Саме кладовище військовополонених знаходилося тоді (1919) поза межами міста. Пам'ятник в Раштатті не розглядається в цьому проекті, проект обмежується вецлярівською проблематикою.

              Розширення рамок цього проекту пов'язане з підтримкою основної ідеї проекту ‒ бачити представлену гідним чином в Вецлярі його українську сторінку, яка пов'язана з історією Першої світової війни та історією міста. Нові проектні пропозиції включають в себе заходи по "меморізаціі і деаномізаціі" як пам'ятника, так і кладовища військовополонених в Бюблігсхаузені, що є частиною цього двочастинного похоронного комплексу, де поряд з полоненими українського походження похованими в 1915-1919 роках, в 1942-1945 були поховані також залишки полонених Червоної (радянської) армії. Стан "аномізаціі" і "поховання" похоронного комплексу в Вецлярі описані в 2-му і 3-му розділах проекту 2015 року. Ситуація з кладовищем і пропозиції по ньому вже були представлена в 8-му розділу проекту 2015 року. Констатуючи небхідність реставрації обох стел і ліквідацію чагарнику, що надмірно розрісся, ті пропозиції 
/посилання 4/,  на відміну від нинішніх, не містили розгорнутих ідей щодо меморізації кладовища в єдиному стилістичному ключі з віддаленим від нього пам'ятником, обмежуючись постановкою цієї задачі. Доповнення до проекту від 2016 року містять ці пропозиції.

             Проектні пропозиції для інформаційно-захисних конструкцій, безпосередньо для пам'ятника, можуть бути обрані з представлених трохи нижче варіантів після розробки детального "архітектурно-реставраційний проекту" (detailliertes "architektonisches Restaurationsprojekt"),роботи по якому повинні стати наступним кроком у здійсненні нинішніх пропозицій. Пропозиції 2016 року по створенню частини меморіалу на кладовищі існують в єдиному варіанті, на відміну від пропозицій по меморізаціі для власне пам'ятника, які повинні бути обрані пізніше, в процесі роботи. Вони стосуються в першу чергу захисних конструкцій. Вибір остаточного варіанту інформаційно-захисних конструкцій для власне пам'ятника можливий шляхом подальших погоджень з нинішнім проектом (його автором) і розробниками деталізованого архітектурно-реставраційного проекту.

             Виходячи зі специфіки публікації проекту в інтернеті (обмежені розміри зображень), загальні види доповнені фрагментами, які є ключовими для створення уявлень про проект.


1.0 Кладовище військовополонених в Бюблінгсхаузені (Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen). Доповнення 2016 року, текст.


                         Як і Український пам'ятник (Ukrainer Denkmal) 2 стели, що знаходяться на кладовищі в Бюблінгсхаузені, потребують реставрації, хоча і зроблені значно пізніше, після Другої світової війни. На них перераховані імена похованих там полонених. Декоративні чагарники, які непропорційно розрослисся і перекривають стели, небхідно знищити. На візуалізації пропозицій по кладовищу військовополонених проілюстровані такі пропозиції:

                        Відновлення центральної алеї кладовища з круглим майданчиком в центрі (аналогічно плану 2.6.1915 / репрофото 150-151) і створення майданчика в пішохідній зоні кладовища з парними двухмодульними інформстендами на ньому (з використанням пластігласса з синім відтінком, на якому  друкується інформація). Ці стенди повинні відносно повно інформувати про поховальний комплекс Вецляр-Раштатт, історії Таборів для полонених українського походження у Першій світовій війні, в першу чергу Вецлярівского табору, історії поховань зроблених у Другу світову війну, виникненні на місці табору Бюблінгсхаузена поселення, що стало тепер  частиною Вецляра.  У візуалізації представлений можливий варіант інформаційного наповнення цих стендів, а в якості тексту наведені фрагменти статті "Українські Содати в Вецлярі". Її автори Християн Дрюкер і Андреас Гілберт ( "Ukrainische Soldaten in Wetzlar", Christian Drucker, Andreas Gilbert). У цій візуалізації також присутні фрагменти тексту з цього проекту.

                       Детально про принципи заповнення інфостендів вказано в 6 і 8 розділах  (Kapitel) в проекті 2015 року. В ескізі також зафіксована парна шрифтова композиція з чорного металу для огорожі кладовища із зазначенням років поховань. Візуалізація використовує реальні фото кладовища, де зарості чагарників не знищенні.


1.1 Кладовище військовополонених в Бюблінгсхаузені (Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen). Доповнення 2016 року. Візуалізація.


                  Вже наведений в проекті 2015 року фрагмент карти, що відображає схематично і план цвинтаря, датованої 2.5.1915. Ця карта показує нам дві хрестоподібно-перетинаючі центральні алеї. Нижче два фрагменти карти з досить "узагальненим" планом кладовища і стрілкою, що вказує напрямок на північ (150-151).

карта кладбища Бюблигсхаузен
                           Нижче:
                           Кладовище в Бюблінгсхаузені, сучасний вигляд.

кладбище в Бюблингсхаузене
                 
                         
                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені на базі фотографії вище.
Загальний вигляд. Інфостенди розташовуються на майданчиках перед кладовищем, здатних вмістити одночасно кілька екскурсійних груп.проект кладбище


                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені на базі фотографії вище.
Загальний вигляд. Інфостенди розташовуються на майданчиках перед кладовищем, здатних вмістити одночасно кілька екскурсійних груп.

Бюблигсхаузен


                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                           Цей фрагмент аналогічний попередньому. Для кращого розпізнавання "трав'янисте покриття" замінено коричневим фоном. Таким чином на ескізі краще проглядається центральна алея з круглим майданчиком в центрі кладовища.Бюблигсхаузен


                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                           Це "фрагмент попереднього фрагмента". Він показує ще більш великим планом центральну частину. Для кращого розпізнавання "трав'янисте покриття" замінено коричневим фоном. Таким чином тут краще проглядається центральна алея з круглим майданчиком в центрі кладовища.

Бюблигсхаузен


                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузен. Фрагмент.
                           Тільки центральна алея з круглим майданчиком в центрі кладовища і шрифтові композиції ( "1915-1919 Кладовище військовополонених" і "1942-1945 Кладовище військовополонених") з чорного металу (шрифт Minerva, стилістично близький шрифтам, що використовуються на момент появи перших поховань).

Бюблигсхаузен


                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.

                           Той же фрагмент, що на фотографіку 183 вище, але вже без коричневого фону, що заміняє трав'яне покриття. На ньому знову центральна алея з круглим майданчиком в центрі кладовища і шрифтові композиції ( "1915-1919 Кладовище військовополонених" і "1942-1945 Кладовище військовополонених") з чорного металу (шрифт Minerva).

Бюблигсхаузен

Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                           Той же фрагмент, що на фотографіку 155 вище. На ньому знову центральна алея з круглим майданчиком в центрі кладовища і шрифтові композиції ( "1915-1919 Кладовище військовополонених" і "1942-1945 Кладовище військовополонених") з чорного металу (шрифт Minerva), але під більш гострим кутом.

Бюблигсхаузен


                             Нижче:
                            Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                            Тільки шрифтова композиція зліва від входу на кладовище
 ( "1915-1919 Кладовище військовополонених") з чорного металу (шрифт Minerva).

Бюблигсхаузен

                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                           Тільки шрифтова композиція праворуч від входу на кладовище ( "1942-1945 Кладовище військовополонених") з чорного металу (шрифт Minerva).
Бюблигсхаузен

 
                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                           На ньому лише інфостенд зліва. На ньому фотографії пам'ятника українським полоненим в Ветцларі (з листівки 1919 року), портрет автора похоронного комплексу з пам'ятників в Ветцларі і Раштатті, професора Мюнхенського інституту декоративного мистецтва Михайла Паращука, перших поховань на ветцларівскому кладовищі, табірної кухні, в якій працюють військовополонені українці, а так само план-схема табору для військовополонених на території сучасного Бюблінгсхаузена і її фрагмент, на якому власне кладовище.Бюблигсхаузен


                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені. Фрагмент.
                           На ньому лише інфостенд справа. На ньому фотографії пам'ятника українським полоненим в Раштатті, портрет одного з авторів, надрукованого в Ветцларі Букваря (Перша читанка для народних шкіл) Богдана Лепкого, який так само був одним з найактивніших співробітників,що видавався в ветцларівскому таборі "Просвітницького листка", газети від і для ув'язнених . Поряд з фотографією табірної української музичної капели імені Миколи Лисенка, фото власне Букваря і "Просвітницького листка" також тут.
                           Вибір візуального ряду надає можливість проілюструвати різні аспекти історії табору військовополонених в Вецлярі майбутнім відвідувачам меморіального комплексу.


Бюблигсхаузен

                           Нижче:
                           Візуалізація ескіз-проекту кладовища військовополонених в Бюблінгсхаузені.
                           На цій візуалізації, зробленої на основі фотомонтажу декількох фотографій можна побачити власне центральну алею з круглим майданчиком в центрі кладовища і дві існуючі стели, частково перекриті рослинами, які потрібно усунути.

Бюблигсхаузен

                           
                           Нижче:
                           Верхні частини двох існуючих стел. Обидві стелли вимагають реставрації.

Бюблигсхаузен                  Говорячи про стели, слід також процитувати в якості їх опису фрагмент з 8 розділу проекту 2015 року:

                "На лівій стелі вгорі пам'ятної дошки, як би назва, початок тексту:« ZUM GEDENKEN AN DIE IN DEN WELTKRIEGEN 1914-1918 UND 1939-1945 VERSTORBENER KRIEGSGEFANGENEN ». Далі йдуть імена померлих, можливо похованих в лівій частині кладовища. У цьому заголовку  1919 рік, як рік поховань не фігурує. Він, повторюється в списку померлих. При цьому перші з поховань датуються 1915 роком, а в період Другої світової війни1942-м.

                На правій стелі продовжується список похованих. Так  як і на лівій стелі , лиш із зазначенням року поховання. Відразу після зазначення року слідує список померлих у цьому році. Лише знизу з'являється заключний текст: «NICHT VERNICHTET, SONDERN VOLLENDET. NICHT AUSGELÖSCHT, SONDERN IM LICHT NICHT UNTERGEGANGEN, SONDERN HEIMGEGANGEN ». Можливо в центрі, в глибині кладовища, передбачалося помістити якийсь центральний елемент, який об'єднує праву і ліву стелли ... (...) У плані кладовища, в його центрі,  поміщене певне коло, можливо воно позначає місце пам'ятного знака, який був там раніше  ... "


               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зноски / лінки на обидві частини проекту: 2015 року, россійською (потім) і 2016 роки (спочатку):


   «Не в забутті, а в світлі».      
                

*******


"
Відновлення та реставрація похоронного комплексу українським
військовополоненим Першої світової війни в Вецлярі
(пам'ятник і кладовище в Бюблігсхаузен-Вецлярі)
як меморіального комплексу.
Підсумкові проектні пропозиції та доповнення 2016 року."


Вступ

Розширення рамок проекту
1.0 , 1.1  :

1.0    Кладовище військовополонених в Бюблінгсхаузені
(Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen). Доповнення 2016 року, текст.


1.1   Кладовище військовополонених в Бюблінгсхаузені
(Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen).
Доповнення 2016 року. Візуалізація.
2.0  : Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Вступ до огляду пропозицій 2015 року та доповнень-пропозицій 2016 року.


2.1,  2.2,  2.3  :

2.1   Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Доповнення 2016 року для Ukrainer Denkmal. Загальні зауваження.

2.2   Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
 Доповнення 2016 року для Ukrainer Denkmal. Візуалізація.
Пропозиція 1. Конструкція інфопіраміди.

2.3   Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Доповнення 2016 року для Ukrainer Denkmal. Візуалізація.
Пропозиція 2. Дашковий захист з "V" – образною конструкцією.


2.4 :  Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Доповнення 2016 року для Ukrainer Denkmal. Візуалізація.
Пропозиція 3. Дашковий захист з "Х" – образною конструкцією.


2.5 :  Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
 Доповнення 2016 року для Ukrainer Denkmal. Візуалізація.
 Пропозиція 4. Дашковий захист з консольною конструкцією.

2.6, 3.0, 3.1 :

2.6   Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Доповнення 2016 року для Ukrainer Denkmal. Візуалізація. Пропозиція 5.
Поєднання павільйону розробленого в 2015 році з інфопірамідой.

3.0   Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Підсумкові проектні пропозиції 2015 року для Ukrainer Denkmal.
Візуалізація. Загальні зауваження.

3.1   Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Підсумкові проектні пропозиції 2015 для Ukrainer Denkmal.
 Візуалізація. Пропозиція 6. Павільйон типу "акваріум".

3.2, 4.0 :

3.2 Ukrainer Denkmal (Пам'ятник військовополоненим українцям).
Підсумкові проектні пропозиції 2015 для Ukrainer Denkmal.
Візуалізація. Пропозиції 7, 8, 9.

4.0 Висновки

5.0, 6.0, 7.0 :

  Примітки. Джерела (5.0).
 Посилання (6.0). Додатки (7.0).***

"Комплексное восстановление и реставрация памятника украинским военнопленным
периода первой мировой войны в Ветцларе (Германия)
как мемориального комплекса. Его история и анализ."
 Проект 2015 года

                                                                                         
Вступление,     разделы:    1     2     3     4     5     6     7     8
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////****************************************************************

LINKS:
Vereinsseite GUKEW e.V.GUKEW-PRESSEMITTEILUNGEN

Offener Brief von Volodymyr Chernov: Ukrainerdenkmal in Wetzlar, Deutschland.
Aussichten und Gegenaussichten zur Wiederherstellung des Denkmals.
Konfliktsituation und Lösungsvorschläge.
12.07.2019


Auf der Messe denkmal 2018:
"Zweiteilige Projekt der komplexen
Wiederherstellung und  Restaurierung des Wetzlarer Teils
des Gedenk- und Begräbniskomplexes für die verstorbenen
ukrainischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs
Rastatt-Wetzlar"

auf ukrainisch                                                auf russisch


Посилання на фільм Володимира Чернова
"Чому пам'ятник українським військовополоненим першої світової війни
повинен бути піднятий і перенесений." (німецькою)

Ссылка на фильм Владимира Чернова

"Почему памятник украинским военнопленным первой мировой войны
должен быть поднят и перенесён." (по-немецки)

 
Film  "Warum muss das Ukrainer Denkmal aus
der  Grube aufgehoben und verlegt werden" 

Gedreht von Volodymyr Chernov
 
 https://youtu.be/geoojVebqAk

kod
----------
Projekt 2018

FB Gruppe: Denkmal für die ukrainischen Kriegsgefangenen, Wetzlar: Wiederherstellung
(auf ukrainisch und russisch)Projekt-Konzept per 2018


Der vorliegende “12 Punkte-Plan” fasst die Ergebnisse der Entwicklung dieses Projektes
bis 2018 zusammen und stellt die weiteren möglichen Entwicklungen und Veränderungen dar. 
Zusätzliche Kommentaren und Illustrationen zu diesen Punkten."Zweiteiligen Projekt  der komplexen  
Wiederherstellung  und  Restaurierung des Wetzlarer Teils
des Gedenk- und Begräbniskomplexes
für die verstorbenen ukrainischen Kriegsgefangenen
des Ersten Weltkriegs Rastatt-Wetzlar"
in der Form,
wie es bei der Messe "Denkmal 2018" in Leipzig präsentiert wurde


---------
Ab  2017


Volodymyr Chernov
   
Wichtigste resultierende Bilder 2015-2018.
Kriegsgefangenenfriedhof  in Wetzlar-Büblingshausen:
"Neue" Gestaltung 2018,  Grafische Visualisierung.
De-Anonymisierung und Re-Identifikation.Volodymyr Chernov
Fotoreview


Zbigniew Marian Rap
POMNIK   UKRAIŃSKIEGO  ŻOŁNIERZAVolodymyr Chernov
Kurze Geschichte des ukrainischen Kriegsgefangenen
 des Ersten Weltkriegs Iwan Gregoriwitsch Sagrudny
und seiner Nachkommen in Wetzlar.Volodymyr Chernov

Wiederherstellung und Restaurierung  des Begräbniskomplexes 
für ukrainische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in Wetzlar
(Ukrainerdenkmal und
Kriegsgefangenenfriedhof in Wetzlar-Büblingshausen)
als Gedenkstätte

Konzept 2016
***
-------------------
LINKS:

Vor  2017


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zweiteiligen Projekt der komplexen Wiederherstellung und Restaurierung
des Wetzlarer Teils des Gedenk- und Begräbniskomplexes
für die verstorbenen ukrainischen Kriegsgefangenen
des Ersten Weltkriegs Rastatt-Wetzlar


Einführung, Artikel „NICHT AUSGELÖSCHT, SONDERN IM LICHT.“

Links zu beiden Projektteilen:  2015 (am Anfang) und 2016 (danach):Forschungs- und Restaurationsprojekt
"Ganzheitliche Wiederherstellung und Restaurierung des Denkmals
für die ukrainischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs in Wetzlar, Deutschland,
 als Gedenkstätte. Geschichte und Analyse des Denkmals"Inhalt des Projekts


 Einleitung zur Veröffentlichung des Projekts auf Deutsch

Einleitung 

Kapitel:    1     2     3     4     5     6     7     8
 
***
          ------------------------------------------------------------------------------------------------        
"Wiederherstellung und Restaurierung des Begräbniskomplexes
für ukrainische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in Wetzlar
(Ukrainerdenkmal und  Kriegsgefangenenfriedhof
in Wetzlar-Büblingshausen) als Gedenkstätte.
Die Ergebnisvorschläge und Vervollständigungen
zu dem Projekt aus dem Jahr 2016."


Einführung
Die Erweiterung der Projektrahmen
1.0    Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen. Ergänzung 2016. Text.
1.1 Kriegsgefangenenfriedhof in Büblingshausen.  Ergänzungen vom 2016. Visualisierung.

2.6  Ukrainer-Denkmal. Ergänzungen von 2016 für das Ukrainer-Denkmal .
Visualisierung, Vorschlag 5:
Kombination des Pavillons, der 2015 entwickelt wurde, mit der Infopyramide
3.0   Ukrainer-Denkmal. Die abschließenden Projektvorschläge des Jahres 2015 für das Ukrainer-Denkmal. Visualisierung. Allgemeine Anmerkungen.
3.1   Ukrainer-Denkmal. Die abschließenden Projektvorschläge des Jahres 2015 für das Ukrainer-Denkmal. Visualisierung.  Vorschlag 6:
Pavillon im "Aquarienstil"3.2 Ukrainer-Denkmal.
Die abschließenden Projektvorschläge 2015 für das Ukrainer-Denkmal.
Visualisierung. Vorschläge 7, 8, 9.4.0 Fazit


5.0 Anmerkungen / Quellen
6.0 Links, Hinweise.
7.0  Anhänge***
      

 

Zurück zur Hauptseite    Kultur und Alltag        zuruck      назад, к главной странице